• Zesilování konstrukcí CFK lamelami a tkaninou


Provádíme a jsme proškoleni pro vyztužení nosných stavebních konstrukcí uhlíkovými lamelami (Sika CarboDur) a tkaninami (Sika Wrap). Tato metoda je založena na přilepení externí výztuže na líc betonového průřezu, jež má velmi vysokou pevnost v tahu. Představuje rychlé a elegantní řešení s minimálními zásahy do původní konstrukce, při potřebě dodatečně zvýšit únosnost průvlaků, trámů, desek, sloupů, apod.

Pomocí lamel je možné zesilovat železobetonové a dřevěné konstrukce při zvýšených účincích zatížení (změna využití prostoru, nové a těžší technologické zařízení, dynamické namáhání), vytvoření otvorů ve stávajících betonových konstrukcích, změně účelu stavby nebo při nedostatečné nosnosti. Tyto metody vyztužení je vhodné použít při škodách vzniklých stárnutím konstrukce, korozi ocelové výztuže, po požárech, při odstraňování chyb v projektování nebo provádění.

Uhlíkové lamely a tkaniny vynikají minimální vlastní hmotností, libovolně dlouhou délkou, minimální stavební výškou (do 3 mm), velmi vysokou pevností, vynikající odolností proti únavě. Sika lamely a tkaniny umožňují rychlou aplikaci bez použití podpěrných prostředků, zdvihacích a přítlačných zařízení po dobu tvrdnutí epoxidového lepidla. Aplikace jsou zvláště vhodné tam, kde je špatný přístup k podkladní konstrukci a omezený pracovní prostor. Co se týče povrchové úpravy zesílení, není nutná ochrana proti korozi ani proti chemickým vlivům. Lamely je možné bez problémů křížit ve více směrech.

Povrchy zesílených konstrukcí je možné dále upravovat omítkami, či stěrkami a nátěry.

 

Galerie

 

 
 
70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10 C_TAW12_70 C_TB1200_88 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 000-571 050-720 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 350-029 070-247 070-467 1Z0-485 640-864 70-465 70-687 74-325 74-343 98-372 C2180-278 C4040-221 C4040-225 300-207 70-467 70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 C4060-155 JN0-343 MB6-871 OG0-092 PRINCE2 PRINCE2 Practitioner SK0-003