Ceny - DIAMOND FLOOR

Ceny podlah a zpevněných ploch se stanovují zvlášť pro každou zakázku. Jsou ovlivněny řadou hledisek, z nichž nejdůležitější jsou:

  • únosnost podloží
  • zatížení podlahy
  • požadavky na povrch podlahy
  • vzdálenost staveniště od betonárky
  • přístupnost pracoviště

Projektantům, dodavatelům a stavebníkům nabízíme technickou pomoc ke stanovení nejvhodnějšího a nejhospodárnějšího návrhu podlahy a podkladních vrstev. Pro statický návrh podlahy musíme znát rovnoměrné zatížení (např.od palet), bodové zatížení (od strojů a od stojek regálů), zatížení na nápravu vozidel a nosnost vysokozdvižných vozíků.


Betonový kryt chodníku mostu generála Pattona v Plzni


Dilatační spáry se tmelí cca po 28 dnech


Hlazení betonové podlahy

 
 
70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10 C_TAW12_70 C_TB1200_88 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 000-571 050-720 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 350-029 070-247 070-467 1Z0-485 640-864 70-465 70-687 74-325 74-343 98-372 C2180-278 C4040-221 C4040-225 300-207 70-467 70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 C4060-155 JN0-343 MB6-871 OG0-092 PRINCE2 PRINCE2 Practitioner SK0-003