Anhydritov potry - DIAMOND FLOOR

 Anhydrid.pdf - podrobné informace
Co jsou lité samonivelační potěry

 • Směsi se samonivelačním účinkem umožňují vytváření podlahových konstrukcí s tolerancí až 2 mm na 2 metry. Takto vzniklé podlahy jsou dokonalé rovnou plochou pod finální podlahovou nášlapnou vrstvu.
 • Jsou plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů. Splňují pořadavky ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.
 • Představují novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití, především v obytných budovách
 • Nejsou vhodné pro samonivelační potěry v místnostech, kde je možný nárůst vlhkosti
Jaké mají výhody
 • Jednoduchá manipulace s materiálem, zrychlení výstavby (výkon položení až 1000 metrl čtverečních denně)
 • Dosažená rovinatost umožňuje pokládku všech druhů nášlapných vrstev
 • Strojové zpracování potěru
 • Není zapotřebí dodatečných urychlovačů tuhnutí
 • Proces tuhnutí není ovlivněn vysokými ani nízkými teplotami
 • Pochůznost již po 24 hodinách od položneí, zatížitelnost po 4-5 dnech v závislosti na místních podmínkách
 • Redukce tloušťky potěru oproti cementovým mazaninám a tím snížené zatížení stropních konstrukcí
 • Velké plochy bez dilatačních spár
 • Dobrá zatékavost směsi, rychlý a stejnosměrný přenos tepla vhodný pro podlahové topení
 • Rovný hladký povrch nevyžaduje další vyrovnávací vrstvy
 • Potěry nepraskají a nedeformují se
Jaké užitek Vám přinesou
 • Zvýšená produktivita práce
 • Zkrácení doby pokládky a tím urychlení výstavby
 • Snížení nákladů - Odpadá nutnost dodatečných povrchových úprav, díky lidí odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce
 • Objednáváte pouze tolik, kolik psotřebujete
Jaké se dopravují na stavbu
 • Samonivelační směs je pro Vás připravena pomocí špičkového technologického zařízení na nejbližsí betonárně Českomoravského betonu a.s.
 • Směs se dopravuje obdobně jako beton v autodomíchávačích
 • Směs se čerpá speciálními čerpadly na vzdálenost až 90m

 
 
70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10 C_TAW12_70 C_TB1200_88 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 000-571 050-720 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 350-029 070-247 070-467 1Z0-485 640-864 70-465 70-687 74-325 74-343 98-372 C2180-278 C4040-221 C4040-225 300-207 70-467 70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 C4060-155 JN0-343 MB6-871 OG0-092 PRINCE2 PRINCE2 Practitioner SK0-003