• Sanace a ochrana betonu

Sanace betonu je částečné nebo úplné nabytí původní vlastnosti a tvaru betonových konstrukcí. Přestože je beton díky svým neobvyklým vlastnostem jedním z  nejpoužívanějších a také z nejtrvanlivějších stavebních materiálů, je nutné se vážně zabývat jeho ošetřováním a ochranou. Na betonové konstrukce, ať už se jedná o inženýrské stavby, mosty, tunely, nebo jen balkónové podesty, schodiště či betonové ploty, působí celá řada činitelů, které ovlivňují nepříznivě jejich životnost.

K vnějším činitelům ovlivňujícím trvanlivost konstrukcí patří zejména fyzikální účinky (mrazové cykly, změny teploty a vlhkosti), mechanické účinky (obrušování, abraze) a chemické účinky (koroze betonu, koroze výztuže). K vnitřním činitelům se řadí objemové změny a  alkalická rozpínavost kameniva. Třetí skupinou jsou tzv. konstrukční činitelé, to jsou vlivy spár a styků v konstrukci a statické nebo dynamické přetížení konstrukce.

Výsledkem spolupůsobení těchto činitelů jsou pak poruchy konstrukcí projevující se zejména vznikem trhlin, ztrátou soudržnosti betonu a výztuže, erozí postupující od povrchu a v konečném důsledku ztrátou pevnosti a rozpadem betonu.

 

Galerie

 

 
 
70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10 C_TAW12_70 C_TB1200_88 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 000-571 050-720 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 350-029 070-247 070-467 1Z0-485 640-864 70-465 70-687 74-325 74-343 98-372 C2180-278 C4040-221 C4040-225 300-207 70-467 70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 C4060-155 JN0-343 MB6-871 OG0-092 PRINCE2 PRINCE2 Practitioner SK0-003